การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2560 เวลา 15.26 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 354 ท่าน