การขับเครลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น  
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มี.ค. 2560 เวลา 14.34 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 223 ท่าน