การบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มี.ค. 2560 เวลา 14.22 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 226 ท่าน