การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2560 เวลา 10.42 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 180 ท่าน