ขอให้คตรวจสอบการจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี พ.ศ.2559 (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2560 เวลา 10.40 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 206 ท่าน