ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นไทยเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2560 เวลา 16.05 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 165 ท่าน