ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2560 เวลา 16.03 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 217 ท่าน