เกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2560 เวลา 13.25 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2157 ท่าน