โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.พ. 2560 เวลา 13.35 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 309 ท่าน