แนวทางการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2560 เวลา 16.02 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 257 ท่าน