การให้ความช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2560 เวลา 10.46 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 241 ท่าน