แจ้งแนวทางการเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้เป็นบ่อสังเกตการณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2560 เวลา 10.43 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 267 ท่าน