การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560  
แบบ ขร.4/2560
แบบ ทถ.3/2560
แบบ ลจ.3/2560
แบบเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ.
คำชี้แจงฐานข้อมูลเครื่องราช
หนังสือกรม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

หนังสือจังหวัดอลงให้แล้วค่ะ อปท.ใดที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราช ปี 2560 ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งจังหวัดภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ให้จงได้
สำหรับหนังสือกรม ลงให้ในเอกสารแนบท้าย  

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2560 เวลา 16.11 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 2057 ท่าน