ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2560 เวลา 11.02 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 318 ท่าน