แจ้งการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ตาม พ.ร.บ.การกระจายอำนาจฯ งวดที่ 12 ปี งปม. 2559  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2560 เวลา 16.06 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 329 ท่าน