ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2560 เวลา 14.20 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 257 ท่าน