การสนับสนุนการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2560 เวลา 10.30 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 272 ท่าน