ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 

ให้ปริ้น แบบฟอร์ม (ตาราง 1-3) แล้วกรอกข้อมูล ด้วยปากกา

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2560 เวลา 16.21 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2560 เวลา 14.49 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 996 ท่าน