หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2559 เวลา 09.57 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 947 ท่าน