โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2559 เวลา 10.57 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 456 ท่าน