ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2559 เวลา 12.06 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 336 ท่าน