มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2559  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2559 เวลา 10.38 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 577 ท่าน