มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2559  
บัญชีให้ความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง
บัญชีให้ความเห็นชอบโอน (ย้าย)บุคลากรทางการศึกษาฯ
บัญชีให้ความเห็นชอบย้ายตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาฯ
บัญชีให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี
บัญชีให้ความเห็นชอบ โอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
บัญชีให้ความเห็นชอบย้ายตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2559 เวลา 11.55 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 698 ท่าน