การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2559 เวลา 10.01 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 331 ท่าน