แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 14.05 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 372 ท่าน