แจ้งเลื่อนการประชุมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ส.ค. 2559 เวลา 09.43 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 236 ท่าน