การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ค. 2554 เวลา 09.52 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 1101 ท่าน