มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2559 (ต่อ)  
บัญชีให้ความเห็นชอบพนักงานส่วนตำบลย้ายตำแหน่ง
บัญชีให้ความเห็นชอบพนักงานส่วนตำบลลาออกจากราชการ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 15.58 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 198 ท่าน