มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2559 (ต่อ)  
บัญชีให้ความเห็นชอบเลืท่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
บัญชีให้ความเห็นชอบพนักงานส่วนตำบลลาออกจากราชการ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 15.47 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 645 ท่าน