การใช้กลไก "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 09.54 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 451 ท่าน