การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินดุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2559 เวลา 11.42 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 284 ท่าน