การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2559 เวลา 10.34 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 308 ท่าน