ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ค. 2559 เวลา 08.58 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 421 ท่าน