การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 10.34 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 220 ท่าน