การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 15.32 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 562 ท่าน