แต่งกาย เสื้อโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 10.41 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 440 ท่าน