มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2559  
บัญชีให้ความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง
บัญชีให้คว่มเห็นชอบให้โอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
บัญชีให้ความเห็นชอบโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
บัญชีให้ความเห็นชอบให้โอนพนักงานส่วนตำบลไปดำรงตำแห
บัญชีให้ความเห็นชอบย้ายตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
บัญชีให้ความเห็นชอบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 17.51 น. โดย กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 978 ท่าน