ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม(ด่วนที่สุด)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 14.15 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 385 ท่าน