ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2559 เวลา 10.32 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 232 ท่าน