ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๒๒)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2554 เวลา 11.05 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1219 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย