ติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2554 เวลา 11.02 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 4064 ท่าน