ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าพนักงานส่ธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับใหม่)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2554 เวลา 09.56 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 1347 ท่าน