ขอความร่วมมือสำรวจคนพิการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน (ด่วนมาก ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๔๓)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ม.ค. 2554 เวลา 13.14 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 982 ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย