แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2554 เวลา 12.32 น. โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้เข้าชม 1538 ท่าน