การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ(ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า)  
บรรชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปร
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2554 เวลา 16.25 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 1487 ท่าน