ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๓,๐๐๐ล้านบาท(ด่วนมาก)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2554 เวลา 14.36 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 1651 ท่าน