ขอสนับสนุนเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดร่วมสักการะธรรมเจดีย์ คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุดจากราชอาณาจักรนอร์เวย์มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคคราว (ที่ อน ๐๐๓๗.๑/ว ๑๗๓๗๑)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2554 เวลา 10.36 น. โดย งานบริหารทั่วไป

ผู้เข้าชม 1070 ท่าน