การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิตประจำเดือนธันวาคม๒๕๕๓ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2553 เวลา 09.26 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 998 ท่าน