หารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี  
สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2553 เวลา 13.07 น. โดย กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

ผู้เข้าชม 12892 ท่าน