กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม(ด่วนมาก)  
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ธ.ค. 2553 เวลา 15.17 น. โดย กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ

ผู้เข้าชม 1624 ท่าน